Kunst, selvledelse og endringsledelse

– hvordan lede seg selv og hvordan takle endring som kunstner?

Torsdag 16. mai, kl. 09:30 - 15:15, Dansens Hus, Vulkan 1, Oslo


Etter stor pågang, valgte vi å gjenta fjorårets seminar om motivasjon, selvledelse, endringsledelse og entreprenørskap. Med foredrag og samtaler, ønsket vi å ta tak i de aspektene som det legges mindre vekt på i kunstneres utdanningsforløp:


- Hvilke resultater ønsker jeg å oppnå som skapende/utøvende kunstner?

- Hvordan leder jeg meg selv i oppgang- og nedgang?

- Hvordan håndterer jeg å arbeide mye alene?

- Hva driver meg i mitt arbeid som kunstner?
 

Seminaret ble holdt av Donatella De Paoli, Ass. Prof. Handelshøyskolen BI og direktør/kunstnerisk leder i Panta Rei Danseteater, Anne Holck Ekenes.