På dette seminaret fikk deltakerne innblikk i hvordan Panta Rei Danseteater (PRD) organiserer sine prosjekter og turneer i inn- og utland. I teoridelen ble det gjort et dypdykk i deres metoder og man fikk innblikk i hvordan man kan engasjere flest mulig under turné eller når man jobber med egne kunstneriske prosjekter. PRD presenterte modeller for hvordan de har arbeidet aktivt med dette, blant annet gjennom TILTog talentutviklingsprogrammet TILT Grow. I tillegg ga fotograf Tale Hendnes fra Dansens Hus en innføring i hvordan man fotograferer dans og hva som er viktig å tenke på når man skal fremstille bevegelse gjennom stillbilder.

I praksisdelen fikk deltakerne delta på en danseklasse sammen med deltakere fra TILT Grow, ledet av PRDs egne pedagoger og den verdenskjente koreografen Erik Kaiel.