VELKOMMEN TIL AUDITION

Panta Rei Danseteater/Teater Innlandet leter etter 2 profesjonelle dansekunstnere til talentprogrammet TILT Grow 2019

Dato: 14. januar 2019
Tidspunkt: 11:00-18:00

Program for dagen:
Kl. 1000: Mulighet for egenoppvarming
Kl. 1100: Audition
Kl. 1600: Presentasjon av TILT Grow
Kl. 1800: Ferdig

Sted: Hamar kulturhus Teater Innlandet scene, Hamar kulturhus (plan (-1)
(det tar 10 min å gå fra stasjonen til kulturhuset)

I 2019 skal talentprogrammet TILT Grow gå av stabelen for andre gang. Talentprogrammet er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB. I år er det Innlandet som står i fokus og vi oppfordrer dansekunstnere med tilknytning til regionen om å søke.

Programmet skal være en arena for kompetanseheving der dansekunstnere med interesse for både kunstnerisk arbeid og prosjekter som bidrar til økt danseinteresse hos befolkningen generelt er spesielt invitert. Prosjektet vil bestå av:

- være danser i en ny produksjon co-produsert av Teater Innlandet og Panta Rei Danseteater
- delta på turné i regionen Innlandet
- følge en seminarrekke om forvaltning av eget kunstnerskap som finner sted både på Dansens Hus, Oslo og på Hamar Kulturhus
- være ansvarlig for enkelte TILT-prosjekter i Innlandet som følger turnéen
- få veiledning av en mentor gjennom hele prosjekt-året 2019


OM TILT GROW
TILT Grow skal fremme fremragende prestasjoner i danseteater samt gjøre deltakerne mer levedyktige i et felt som stadig er i endring. Fire til seks profesjonelle dansere skal hvert år tas ut til å delta i et ettårig talentprogram –TILT Grow. Programmet skal årlig produserer et verk for og med talentene i programmet. Forestillingen skal følge resten av TILT-prosjektet på turné til vertskommuner, byer, kulturhus og scener der prosjektet gjennomføres. Videre skal programmet inneholde en mentorordning med minimum seks møter hvert år samt flere samlinger/seminarer hvor deltakerne møter nasjonale og internasjonale kunstnere og andre relevante fagpersoner som har lykkes innenfor sitt fag. Det er også et mål for prosjektet å inkludere en internasjonal turne.

Støttet av: Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge
Samarbeidspartnere i 2019: Teater Innlandet og Dansens Hus, Oslo
Prosjektleder: Panta Rei Danseteater