TILT Grow

TILT Grow er et talentutviklingsprogram støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge. Programmet går over tre år og tilbyr hvert år fire til seks profesjonelle dansekunstnere å delta. I 2018 skal programmet ha fokus på Trøndelag og Midt-Norge.

TILT Grow skal fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. Etter audition får fire til seks deltakere fra de regionene den nasjonale satsningen TILT gjennomføres, tilbud om å delta i et eget talentutviklingsprogram – TILT Grow. I samarbeid med en internasjonalt anerkjent koreograf produseres et verk for og med deltakerne i programmet. Forestillingen skal følge resten av TILT på turné til vertskommuner, byer, kulturhus og scener der prosjektet gjennomføres.

Se her for mer informasjon om hva som skjer i TILT Grow i år!

Vi vil rette en stor takk til våre støttespillere for muligheten til å gjennomføre dette prosjektet:

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.
De ønsker blant annet å øke interessen for kunst og kultur, ved å støtte prosjekter som sørger for god formidling, gjennom å gjøre kunst av høy kvalitet tilgjengelig, og styrke møteplassene der publikum møter kunsten.

Stiftelsens visjon er: «Vi utløser gode krefter». De støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge.

Les mer om Sparebankstiftelsen DNB her.

Talent Norge

Talent Norge ble stiftet i 2015 for å gi fremragende kunstneriske talenter muligheter til å realisere sitt fulle potensial. De samler krefter i kulturlivet og blant private bidragsytere om talentsatsinger som dyrker frem de beste talentene og tar vare på deres egenart.

Talent Norges overordnede mål er å styrke rammene for talentutvikling og på den måten bidra til et rikere kulturliv i Norge. De samler ledende institusjoner og organisasjoner til dialog om talentutvikling innen kunst og kultur, og gir støtte til talentsatsinger av høy kunstnerisk kvalitet.

Les mer om Talent Norge her.