Ingvild Marstein Olsen skal i TILT 2019 utvikle en kunstnerisk dansefilm med brukerne på AO-tjenesten i Brumunddal (Arbeids- og opplæringstjenesten). AO-tjenesten er et tilbud til funksjonshemmede i yrkesaktiv alder, de arbeider kreativt med keramikk, tekstil, treverk og blomster.

Ingvilds fokus blir å se på hvordan dans og deres personligheter og arbeid kan møtes. Dette blir inspirasjonen til å utvikle bevegelsene og det koreografiske verket, vi skal jobbe med å forstørre og abstraktere deres daglige arbeidsbevegelser og synliggjøre disse gjennom dansen.

Ingvild sier dette om prosessen så langt og forventinger videre:

"Vi begynte dansingen i juni, hvor jeg fikk tilbringe flere dager sammen med denne fantastiske gjengen og vi skal fortsette arbeidet i september. Jeg tror det vil bli en kjempe inspirerende film full av ulike personligheter og masse danseglede, i tillegg er AO-tjenestens visjon: ‘opplevelse og mestring’ som vi håper å vise i denne filmen."