Bak Speilet er en danseforestilling og samtalerekke. Bak Speilet er inspirert av Alice i eventyrland og spør; hvem er jeg? Forestillingen ble vist på Fagernes og i Hamar under TILT 2016. Flyktningkrisen er ikke over i årene fremover forventer man er enda større omfang av migranter globalt, knyttet til konfliktområder og klima- og miljøendringer. Spørsmål knyttet til identitet må diskuteres for å forhindre fremmedfrykt og fremme god integrering.

Fritt Ord er co-produsent for turné med Bak Speilet.