TILT Grow er et talentutviklingsprogram støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge. Programmet går over tre år og tilbyr hvert år fire til seks profesjonelle dansekunstnere å delta. I 2018 skal programmet ha fokus på Trøndelag og Midt-Norge.

TILT Grow skal fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. Etter audition får fire til seks deltakere fra de regionene den nasjonale satsningen TILT gjennomføres, tilbud om å delta i et eget talentutviklingsprogram – TILT Grow. I samarbeid med en internasjonalt anerkjent koreograf produseres et verk for og med deltakerne i programmet. Forestillingen skal følge resten av TILT på turné til vertskommuner, byer, kulturhus og scener der prosjektet gjennomføres.

I programmet utvikler vi et nytt verk for turné. I tillegg skal kunstnerne få veiledning av en mentor med minimum seks veiledningssamtaler og møte nasjonale og internasjonale kunstnere og fagpersoner gjennom flere seminarer. Disse seminarene er åpne for alle som synes tema og sakene til diskusjon er aktuelle og interessante.

I 2018 vil den amerikansk-nederlandske koreografen Erik Kaiel, sammen med Anne Holck Ekenes og Pia Holden i Panta Rei Danseteater, skape et nytt verk for turné i samspill med kunstnerne i programmet.  Forestillingen har fått tittelen Det vi ikke ser og skal turnere private hjem og mindre gallerier og scenerom som en del av det nasjonale TILT-prosjektet. Målet med det nasjonale TILT-prosjektet er å få så mange som mulig i Sør-Norge til å danse selv eller se dans.

Les mer om TILT Grow her.

Klikk på bilde for å laste ned i full størrelse