TILT er et danseprosjekt over seks år (2015-2020) støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Målet er å få store deler av landet til å danse. Panta Rei Danseteater leder TILT og samarbeider med seks regionteatre og andre større scenekunstinstitusjoner over prosjektperioden. De skaper en ny produksjon for turné hvert år. Turneene følges opp av skreddersydde danseprosjekter i hver kommune og hver by.

Så langt har TILT vært i Østfold (2015), i Innlandet (2016) og Oslo og Buskerud (2017). Danseprosjektene har vært mange og varierte; Forestillinger, film, danseverksteder, seminarer og stedsspesifikke koreografier er noe av det de over 50 000 menneskene som har vært med i TILT så langt har kunnet oppleve. 

PRD har fått støtte til tre nye år med TILT: Oslo og Midt Norge (2018), Innlandet (2019), Akershus (2020). I disse årene samarbeider kompaniet med Dansens Hus, DansiT og Teater Innlandet.

Les mer om TILT prosjektet her.


Klikk på bilde for å laste ned i full størrelse