I 2013 går Frie Fraspark inn i sitt  8 år. Gjennom prosjektet får elever i grunnskolen oppleve profesjonell dans og anledning til selv å få delta i koreografi, komposisjon, utforming og fremførelse. Frie Fraspark utvider på denne måten både elevenes opplevelse og forståelse av dans som kunstuttrykk.

Til nå har over 15.000 barn og unge deltatt i verksteder og sett forestillinger med PRD gjennom Frie Fraspark. Alle elever ved 6. og 9. trinn  i Skedsmo kommune får dette tilbudet.

Elevene lager en koreografi under veiledning av kompaniet, hvor de selv står for det kreative arbeidet. Resultatet vises for medelevene i forbindelse med den profesjonelle forestillingen til PRD. Deltagerne i prosjektet trenger ingen forkunnskaper eller erfaring med dans. Prosjektet imøtekommer kravene i Kunnskapsløftet innenfor fagene musikk og kroppsøving.

Lærerseminar

Frie Fraspark inkluderer lærerseminar og kurs i kreativ dans for alle skolene i Skedsmo. Kursene følges opp av læremiddelpakker som kan tas i bruk av lærerne selv i etterkant av prosjektet.

Det er konseptene komponere, fremføre og reflektere som er utgangspunktet for alle verksteder og seminarer. Temaene for danseverkstedene er knyttet til PRDs profesjonelle forestilling.Klikk på bilde for å laste ned i full størrelse