Panta Rei Danseteater (PRD) er et dansekompani med base i Oslo. Kompaniets signatur er forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet som engasjerer på ulike plan og er tilgjengelige for et bredt publikum. Samtidig er PRD blant Norges ledende kompanier for undervisning i kreativ dans for barn og unge.


Panta Rei Danseteater har blitt et av dansekompaniene i Norge med størst publikumsbredde. 2016 var et begivenhetsrikt år for PRD. Kompaniet hadde premiere på to nye produksjoner, turnerte med sju produksjoner i ti land, og gjennomførte flere store prosjekter i Norge og i utlandet.

  • PRD samarbeidet med ca.40 utøvende dansekunstnere i 2016.
  • Kompaniet viste 87 forestillinger for 9815 publikummere og holdt 217 verksteder for 4784 deltakere.
  • I 2017 er det planlagt 120 forestillinger og over 220 verksteder.


Panta Rei Danseteater har tre hovedfokusområder:

1. Produksjon av forestillinger

PRD planlegger en ny produksjon, Muhler, i 2018 i tillegg til turné av både nye og tidligere forestillinger. Hver produksjon er i co-produksjon med et teater/spillested/festival og har en regional turne i tillegg til at PRD jobber for lengre internasjonale turneer. I 2018 er PRD i co-produksjon med Dansens Hus i Oslo og regionale kompetansesentret for dans i Midt-Norge. Co produksjonene i 2018-2020 skapes i samarbeid med TILT-prosjektet

2. Turnévirksomhet og nettverksbygging

Både nasjonal og internasjonal synliggjøring er viktig for PRD. Nasjonalt vil vi fortsette samarbeidet med flere regionteatre, kompetansesentre og programmerende scener: bl.a. Teater Innlandet, Dansens Hus, Dans i Midt-Norge og

Den Kulturelle Skolesekken gjennom produksjon og turne. Internasjonalt vil vi fortsette dialogen og samarbeidet med de etablerte partnerne i England, Frankrike, Palestina og Tanzania.

3. Den utvidede forestillingen

PRD jobber med prosjekter i lokalmiljøet der kompaniet er på turné. PRD jobber utfra en helhetlig tilnærming til virksomheten der produksjon av nye forestillinger, turné og prosjekter sees i sammenheng. Samtidsdansen er en kunstform som fortsatt er, og i lang tid fremover vil være, fremmed for mange. Det å skape et eierforhold til kunstformen generelt og til PRD sin kunstneriske tilnærming spesielt er viktig for å gi publikum større glede av kompaniets forestillinger under turné. Det å kunne koble egen danseglede og refleksjon til profesjonelle forestillinger man opplever på eller utenfor scenen er uvurderlig og gir en dialog mellom kunstner og publikum som er unik.

Prosjektene PRD gjennomfører bestemmes i tett dialog med stedene der forestillingen vises, dette være seg programmerende scener, festivaler, kommuner, fylkeskommuner eller regionteatre. Ofte er prosjektene tematisk knyttet til den profesjonelle forestillingen som gjester stedet i etterkant. Den utvidede forestillingen er utgangspunktet for all aktivitet under TILT-prosjektet. Prosjektet ble først gjennomført i 2015-2017. Kompaniet har høstet verdifull erfaring gjennom prosjektet. Denne erfaringen skal videreformidles i den neste perioden med TILT (2018-2020).