Lullaby er en todelt forestilling som diskuterer maskulinintet.

How I wished during those sleepless hours that I belonged to a different nation,
or better still, to none at all.
Is constant movement the solution?
Between night and day, is there still a lullaby that can comfort me?

How I wished during those sleepless hours that I woke up from a bad dream.
Is constant laughter the solution?
Between night and day, is there a moment of relief we still can find comfort in?

"… Panta Rei, go right to the heart (again) of pressing social and personal issues with an honesty which is startling.” Tim Smithies, Carn to Cove

Den todelte forestillingen Lullaby diskuterer maskulinitet. Del en tar tak i relasjonen mellom tre menn, råheten og noen ganger det brutale i samhandlingen dem imellom. Med fokus på det ubehagelige i relasjonsbyggingen ønsker Lullaby, del en, å invitere til diskusjoner rundt maskulinitet, konflikt og brutalitet. Del 2 har en mer humoristisk vinkling på maskulinitet og latterliggjør stereotypier knyttet til det å være mann.

Lullaby åpner opp for refleksjon rundt det å være mann samtidig som den er fysisk krevende og underholdende.

Østfold kulturutvikling har co produsert forestillingen Lullaby med Panta Rei Danseteater.

Premieren var under NonStop festivalen i 2015.


Klikk på bilde for å laste ned i full størrelse