TILT Grow 2018 er i gang og vi storkoser oss med fire fantastiske dansekunstnere i talentutviklingsprogrammet. Panta Rei-gjengen savnet nettopp dette programmet som drahjelp i egen profesjonell karriere. Vi skulle så gjerne hatt en «survival kit» for dansekunstnere. Nå er den her!

I programmet utvikler vi et nytt verk for turné. I tillegg skal kunstnerne få veiledning av en mentor med minimum seks veiledningssamtaler og møte nasjonale og internasjonale kunstnere og fagpersoner gjennom flere seminarer. Disse seminarene er åpne for alle som synes tema og sakene til diskusjon er aktuelle og interessante.

I 2018 vil den amerikansk-nederlandske koreografen Erik Kaiel, sammen med Anne Holck Ekenes og Pia Holden i Panta Rei Danseteater, skape et nytt verk for turné i samspill med kunstnerne i programmet.  Forestillingen har fått arbeidstittelen Silence is a matter of perception og skal turnere private hjem og mindre gallerier og scenerom som en del av det nasjonale TILT-prosjektet. Målet med det nasjonale TILT-prosjektet er å få så mange som mulig i Sør-Norge til å danse selv eller se dans. Dette skal Growerne hjelpe oss med!

Tusen takk til Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB for muligheten til å realisere dette drømmeprosjektet.


TILT Grow kort oppsummert

TILT Grow skal fremme fremragende prestasjoner i danseteater samt gjøre deltagerne mer levedyktige i et felt som stadig er i endring. Fire til seks profesjonelle dansere med bosted i de regionene TILT gjennomføres hvert år skal gjennom audition tas ut til å delta i et ettårig talentutviklingsprogram –TILT Grow. Programmet skal årlig samarbeide med en internasjonalt anerkjent koreograf som produserer et verk for og med talentene i programmet. Forestillingen skal følge resten av TILT-prosjektet på turné til vertskommuner, byer, kulturhus og scener der prosjektet gjennomføres. Videre skal programmet inneholde en mentorordning med minimum seks møter hvert år samt seks samlinger/seminarer hvor deltakerne møter nasjonale og internasjonale kunstnere og andre relevante fagpersoner som har lykkes innenfor sitt fag.Click on the picture to download full size