NYHETER

INTERNASJONALT ARBEID

Nylig var produsent Thomas Møller representert på Beijing Performing Arts Expo (CACAE). Målet var å gjøre seg synlig for det asiatiske markedet for scenekunst og knytte nye kontakter for mulige samarbeid i fremtiden. Den norske delegasjonen besto av totalt syv personer fra diverse kompanier, Music Norway og Danse- og Teatersentrum (PAHN), alle invitert av det kinesiske byrået Hermark Culture. Nå følger vi opp kontaktene vi etablerte og fortsetter nettverksbyggingen og strategiarbeidet under PAMS (Sør-Korea) og CINARS (Canada) senere i år.


DET VI IKKE SER

Vår nye produksjon "Det vi ikke ser" er klar, og hadde premiere i Trondheim 1.september! Se her for mer informasjon om forestillingen og fremtidige forestillingsdatoer.

Følg også med på www.tiltdans.no for å få innblikk i dansernes personlige opplevelser i produksjonen. 


TILT GROW

Se hva som skjer under TILT Grow 2018!